Yhdenvertaisesti_saveltaen_c_Sanna_Ahvenjarvi

Miten tasa-arvoa voi edistää taidemusiikissa?

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen keskeisiä ajatuksia säveltämisen opetuksen käytänteistä ja taidemusiikin alan eriarvoistavista rakenteista valotetaan kirjoituksessa Miten tasa-arvoa voi edistää taidemusiikissa?, jonka ovat laatineet Heidi Partti ja Riikka Talvitie.

”Säveltäjäksi kasvaminen vaatii varmasti yhä perinteisiä käsityötaitoja, mutta näiden lisäksi taiteilijana olemiseen kuuluu muita yhtä olennaisia osa-alueita. Sävellysopetus tulisi nähdä omaan aikaamme kytkeytyvänä dialogisena toimintana, joka huomioi ympäröivässä kulttuurissa tapahtuvia suuriakin muutoksia. Aika on kypsä sille, että myös säveltämistä ja sen opetusta voidaan tutkia yhdenvertaisuuden näkökulmasta, osana laajaa, monimuotoista kulttuuria.”

Lue koko kirjoitus Taideyliopiston Sibelius-Akatemian sivuilta.