Keväällä 2019 käynnistynyt hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytämään pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa.

Ajankohtaista

Miten tasa-arvoa voi edistää taidemusiikissa?

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen keskeisiä ajatuksia säveltämisen opetuksen käytänteistä ja taidemusiikin alan eriarvoistavista rakenteista valotetaan kirjoituksessa Miten tasa-arvoa voi edistää taidemusiikissa?, jonka ovat laatineet Heidi Partti ja Riikka Talvitie. ”Säveltäjäksi kasvaminen vaatii varmasti yhä perinteisiä käsityötaitoja, mutta näiden lisäksi taiteilijana olemiseen kuuluu muita yhtä

> Lue lisää

Opetus

Yhdenvertaisesti säveltäen – mietteitä säveltämisen opetuksesta ensimmäisen vuoden jälkeen

On vierähtänyt vuosi siitä, kun Yhdenvertaisesti säveltäen -hanke käynnistyi. Tässä haastattelussa hankkeen työryhmään kuuluvat säveltäjät Markku Klami ja Minna Leinonen kertovat, mitä ajatuksia työskentely hankkeen parissa on vuoden aikana heissä herättänyt säveltämisen opetukseen liittyen. Minna Leinosella ja Markku Klamilla on monta syytä iloita

> Lue lisää

Tutkimus

Tutkimuksen lähtökohtia

Mistä Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen puitteissa tehtävässä tutkimuksessa on kyse? Kuinka tutkimus toteutetaan? Entä miksi yhdenvertaisuuden tutkiminen on tärkeää? Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori, tutkija Heidi Partti, joka toimii hankkeemme ja sen tutkimusosuuden johtajana, kertoo tällä videolla tutkimuksen lähtökohdista.

> Lue lisää

Semivakavasti säveltämisestä

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen vlogissa sävellysopiskelijat johdattavat sinut inspiraationsa (ja ehkä myös muutaman ongelman) lähteille ja kertovat työskentelytavoistaan.