Keväällä 2019 käynnistynyt hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytämään pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa.

Ajankohtaista

Vaihtoehtoisesta musiikinhistoriasta

Riikka Talvitie kirjoittaa Taideyliopiston Sibelius-Akatemian blogissaan vaihtoehtoisesta musiikinhistoriasta. Länsimainen taidemusiikki on perinteisesti koskettanut hyvin rajattuja ihmisryhmiä. Haluammeko laajentaa tätä osallisuutta ja tuoda uudenlaisia ääniä kuuluviin?  Lue koko kirjoitus täältä.

> Lue lisää

Opetus

Opetuksen lähtökohtia

Mitä tarkoittaa yhdenvertaisuus sävellyksenopetuksessa? Miten voi opettaa toisin? Entä kuuluvatko musiikista säveltäjän henkilökohtaiset ominaisuudet? Tällä videolla Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen koordinaattori, säveltäjä Riikka Talvitie kertoo opetuksen lähtökohdista.

> Lue lisää

Tutkimus

Tutkimuksen lähtökohtia

Mistä Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen puitteissa tehtävässä tutkimuksessa on kyse? Kuinka tutkimus toteutetaan? Entä miksi yhdenvertaisuuden tutkiminen on tärkeää? Taideyliopiston Sibelius-Akatemian musiikkikasvatuksen professori, tutkija Heidi Partti, joka toimii hankkeemme ja sen tutkimusosuuden johtajana, kertoo tällä videolla tutkimuksen lähtökohdista.

> Lue lisää

Semivakavasti säveltämisestä

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen vlogissa sävellysopiskelijat johdattavat sinut inspiraationsa (ja ehkä myös muutaman ongelman) lähteille ja kertovat työskentelytavoistaan.