Keväällä 2019 käynnistynyt hanke pyrkii vaikuttamaan myönteisesti alan roolijakoihin, asenteisiin ja mielikuviin sekä löytämään pedagogisia lähestymistapoja, jotka voivat edistää moninaisuutta ja tasa-arvoa säveltämisen opetuksessa ja oppilaitoksissa.

Ajankohtaista

Opetus

Tutkimus

Semivakavasti säveltämisestä

Yhdenvertaisesti säveltäen -hankkeen vlogissa sävellysopiskelijat johdattavat sinut inspiraationsa (ja ehkä myös muutaman ongelman) lähteille ja kertovat työskentelytavoistaan.